Lý thuyết các phép toán tập hợp

Đây là phần 65 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết các phép toán tập hợp

1. Định nghĩa phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc B

A ∩ B = {x/ x ∈ A và x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp

2. Định nghĩa phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B

A ∪ B = {x/ x ∈ A hoặc x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-1

3. Định nghĩa phép hiệu

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B

A B= {x/ x ∈ A và x B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-2

4. Định nghĩa phần bù

Lý thuyết các phép toán tập hợp-3

Nếu B ⊂ A thì AB được gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu là CAB

Comments

comments

Series Navigation<< Lý thuyết về các tập hợp sốKhái niệm tập hợp, biểu đồ Ven >>