Lý thuyết hàm số lượng giác

Đây là phần 108 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết hàm số lượng giác

Hàm số lượng giác bao gồm các hàm số về sin, cos, tan, cot với các tính chất tập xác định, tuần hoàn, tập giá trị, đồ thị,

Và tính đồng biến, nghịch biến, tính chẵn lẻ, tọa độ tâm đối xứng. Chúng ta cùng xét các hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Lý thuyết hàm số lượng giác

2. Hàm số y = tan x và hàm số y = cot x

Lý thuyết hàm số lượng giác-1

Comments

comments

Series Navigation<< Lý thuyết giải các phương trình lượng giác cơ bản thường gặpLý thuyết xác suất và biến cố >>