Các bài toán hay trong đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh

CÁC BÀI TOÁN HAY TRONG ĐỀ THI THỬ TOÁN THPT QUỐC GIA 2019 - THPT CHUYÊN BẮC NINH

Các bài toán hay trong đề thi thử toán THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Chuyên Bắc Ninh giúp các em học sinh ôn lại được kiến thức lớp 10 và 11, đồng thời đánh giá được năng lực làm bài toán lớp 12 của các em. Ngoài ra, qua đề thi thử toán THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Chuyên Bắc Ninh, các em có thể làm quen với cấu trúc đề thi và phương pháp làm bài.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Một số câu hỏi trong đề thi Toán 12 - THPT Chuyên Bắc Giang

Tổng hợp các bài toán thi khảo sát lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu trong đề thi thử toán THPT Quốc gia 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh:

Câu 15: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Tứ diện có 4 cạnh bằng nhau là tứ diện đều

B. Hình chóp tam giác đều là tứ diện đều

C. Tứ diện có 4 mặt là 4 tam giác đều là tứ diện đều

D. Tứ diện có đáy là tam giác đều là tứ diện đều

Câu 33: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tất cả các mặt là hình vuông cạnh a. Các điểm M, N lần lượt nằm trên AD',DB sao cho AM = DN = x (0<x<a√2). Khi x thay đổi, đường thẳng MN luôn song song với mặt phẳng cố định nào sau đây?

A. (CB'D')

B. (A'BC)

C. (AD'C)

D. (BA'C')

Comments

comments