Một số câu hỏi trong đề thi Toán 12 - THPT Chuyên Bắc Giang

Một số câu hỏi trong đề thi Toán 12 - THPT Chuyên Bắc Giang

Bài viết "Một số câu hỏi trong đề thi Toán 12 - THPT Chuyên Bắc Giang" giúp học sinh định hướng được phương pháp học và làm đề thi Toán 12, đồng thời định hướng cho học sinh được dạng đề và dạng câu hỏi trong đề thi Toán 12.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Các bài toán hay trong đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 - THPT Chuyên Bắc Ninh

Tổng hợp các bài toán thi khảo sát lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

  • Trích dẫn "Một số câu hỏi trong đề thi Toán 12 - THPT Chuyên Bắc Giang"

Câu 7: Nếu cạnh của một hình lập phương tăng lên gấp 3 thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần?

A. 27 

B. 9

C. 6

D. 4

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a,b) khi và chỉ khi f'(x) ≥ 0 ∀x∈(a,b)

B. Nếu f'(x) ≥ 0 ∀x∈(a,b) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a,b)

C. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a,b) khi và chỉ khi f'(x) > 0 ∀x∈(a,b)

D. Nếu f'(x) > 0 ∀x∈(a,b) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a,b)

Câu 15: Hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3

B. 9

C. 6

D. 4

Câu 27: Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

A. 168

B. 204

C. 216

D. 120

 

Comments

comments