Ôn tập cuối năm đại số lớp 11 Phần cuối

Đây là phần 98 of 146 trong Series Toán lớp 11

Ôn tập cuối năm đại số lớp 11 Phần cuối

Bài 16 (trang 181 SGK Đại số 11): Giải các phương trình:

Giải bài 16 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 16 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 17 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải bài 17 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 17 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 18 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Giải bài 18 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 18 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 19 (trang 181 SGK Đại số 11):

Giải bài 19 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 19 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Bài 20 (trang 181 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x)=x3+bx2+cx+d ,(C) g(x)=x2-3x+1

Với các số b, c, d tìm được ở bài 19, hãy:

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C ) tại điểm có hoành độ x = -1.

b) Giải phương trình f'(sinx) = 0.

Giải bài 20 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 20 trang 181 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 

Comments

comments

Series Navigation<< Ôn tập cuối năm đại số lớp 11 (phần 5)Chương trình hình học lớp 11 - Sách giáo khoa >>