Phương trình bậc hai với hệ số thực

Đây là phần 17 of 26 trong Series Toán 12

Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Các căn bậc hai của số thực a âm là ±i√|a|

2. Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c trong đó a, b, c là các số thực và a ≠ 0. Xét biệt thức Δ = b2 - 4ac. Ta có các trường hợp:

Trường hợp 1. Δ = 0: Khi đó phương trình có nghiệm kép:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Trường hợp 2. Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Trường hợp 3. Δ < 0: Phương trình có hai nghiệm phức phân biệt:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

 

 

Comments

comments

Series Navigation<< Phép chia số phứcKhái niệm về khối đa diện >>