Quy tắc tính đạo hàm

Đây là phần 124 of 146 trong Series Toán lớp 11

Quy tắc tính đạo hàm

Lý thuyết về các quy tắc tính đạo hàm

1. Công thức tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm

2. Phép toán tính đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm-1

3. Đạo hàm của hàm hợp

Quy tắc tính đạo hàm-2

Comments

comments

Series Navigation<< Đạo hàm của hàm lượng giácĐịnh nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm >>