Giải bài tập chương 4: Các số đến 100000

Đây là phần 6 of 12 trong Series Toán lớp 3

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 4: CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ************************************** Bài viết cùng chủ đề:    Bài 1:  Các số có năm chữ số Bài 1 (trang 140 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu): Lời giải: Bài 2 (trang 141 […]

read more →

Chương 3: Các số đến 10000

Đây là phần 7 of 12 trong Series Toán lớp 3

CHƯƠNG 3: CÁC SỐ ĐẾN 10000   1 Lý thuyết cần nhớ trong chương 3: Các số đến 10000 Hệ thống kiến thức cơ bản môn Toán lớp 3 chương 3 giúp các bậc phụ huynh cùng các thầy cô nắm […]

read more →

Lý thuyết cần nhớ trong chương 3: Các số đến 10000

Đây là phần 8 of 12 trong Series Toán lớp 3

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ CHƯƠNG 3: CÁC SỐ ĐẾN 10000 ***************************** Bài viết cùng chủ đề: Giải bài tập chương 3: Các số đến 10000   1 . Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số: a, VD: Lưu ý […]

read more →

Giải bài tập chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đây là phần 9 of 12 trong Series Toán lớp 3

GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG ************************************ Các bài viết cùng chủ đề: Chương 1: Ôn tập và bổ sung   1.Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Bài 1 (trang 3 SGK Toán […]

read more →

Tổng hợp lí thuyết chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đây là phần 10 of 12 trong Series Toán lớp 3

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG *********************************   Bài viết liên quan: Chương 1: Ôn tập và bổ sung Giải bài tập chương 1: Ôn tập và bổ sung  1. Lý thuyết đọc viết và […]

read more →

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

Đây là phần 11 of 12 trong Series Toán lớp 3

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG ****************************   1. Tổng hợp lí thuyết chương 1: Ôn tập và bổ sung Tài liệu ôn tập lí thuyết toán lớp 3 chương 1 là tài liệu nhằm giúp các thầy cô và quý […]

read more →

Tổng hợp các bài toán theo từng dạng trong chương 2

Đây là phần 12 of 12 trong Series Toán lớp 3

TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ******************************* Bài viết liên quan:  Giải bài tập hình học chương 2 toán lớp 3   I. Các số đến 10000; 100000. 1. Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số: a, […]

read more →

Giải bài tập đại số lớp 3 chương 2

Đây là phần 13 of 12 trong Series Toán lớp 3

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 CHƯƠNG 2: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 ************************************************ Bài viết cùng chủ đề: 1 Bảng nhân 6.    Bài 1 (trang 19 SGK Toán 3): Tính nhẩm: 6 x 4 = […]

read more →

Giải bài tập hình học chương 2 toán lớp 3

Đây là phần 14 of 12 trong Series Toán lớp 3

GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 ******************************* Bài viết liên quan: Giải bài tập toán lớp 3 chương 2     Bài 1: Hình chữ nhật.   Bài 1 (trang 84 SGK Toán 3): Trong các hình dưới đây, hình nào là […]

read more →

Kiến thức hình học trong chương cần nhớ

Đây là phần 15 of 12 trong Series Toán lớp 3

CÔNG THỨC HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG CẦN NHỚ ******************************************************** Bài viết cùng chủ đề:  Giải bài tập toán lớp 3 chương 2, Giải bài tập hình học chương 2 toán lớp 3   1. Hình vuông: Diện tích hình vuông: S […]

read more →

error: Content is protected !!