Lý thuyết và bài tập về Căn bậc hai số học - Toán lớp 9

Đây là phần 2 of 136 trong Series Toán lớp 9

Lý thuyết và bài tập về Căn bậc hai số học - Toán lớp 9 A. Lý thuyết về Căn bậc hai số học Căn bậc hai số học Căn bậc hai của một số a không âm là số […]

read more →

Lý thuyết và bài tập liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Đây là phần 3 of 136 trong Series Toán lớp 9

Lý thuyết và bài tập liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương A. Lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 1. Định lí. Với các số a và b không âm ta có:     […]

read more →

error: Content is protected !!