STEAM là gì? STEM”, kết hợp thêm yếu tố A “Art -Nghệ thuật”

STEAM là gì? STEAM được tạo thành từ thuật ngữ “STEM”, kết hợp thêm yếu tố A “Art -Nghệ thuật”

STEAM là một mô hình ra đời tại Mỹ, có thể xem như là khởi đầu cho những bước tiến lớn và là tương lai của nền giáo dục. STEAM được tạo thành từ thuật ngữ “STEM”, kết hợp thêm yếu tố A “Art -Nghệ thuật”. Như khái niệm đã trở nên phổ biến hơn ngày nay, STEM là chữ viết tắt của Khoa học - Science, Công nghệ - Technology, Kỹ thuật - Engineering, và Toán học - Mathematics.

STEM là gì? là viết tắt của từ gì?

Đặc điểm quan trọng của STEM là gì?

Giáo dục STEM dành cho công dân toàn cầu thế hệ mới

Vai trò quan trọng của giáo dục STEM

Giáo dục STEM giải pháp để chuẩn bị nguồn nhân lực cho CMCN4

Mô hình giáo dục STEM ở Việt Nam

steam la gi

STEM tập trung vào việc đào tạo cho học sinh về 4 lĩnh vực trên. Tuy nhiên, với chủ trương của nền giáo dục hiện đại, ngày nay lại đánh giá cao tầm quan trọng của chữ A (Art) trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, sự tinh tế, thẩm mỹ cũng như tính nhân văn của những sản phẩm khoa học công nghệ. Đó cũng chính là lý do tại sao phương pháp giáo dục STEAM ra đời.

Comments

comments