Tác động của MOOCs đối với các trường ĐH Việt Nam

Tác động của MOOCs đối với các trường ĐH Việt Nam

Việt Nam có một bối cảnh tương đối đặc biệt so với các nước. Bối cảnh đó được định hình bởi một số đặc điểm sau :

(1)Tinh thần chuộng bằng cấp và hư danh;

(2) Niềm tin tương đối thấp đối với các trường trong nước, dựa trên chất lượng đào tạo còn nhiều hạn chế;

(3) cải cách đang diễn ra rất chậm so với nhu cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của các trường trung học, tiểu học quốc tế, của các chương trình liên kết với đối tác quốc tế, của số lượng sinh viên du học tự túc hàng năm, cho thấy rõ những đặc điểm này.

MOOCs, với đặc điểm không biên giới của nó, hiện nay có rào cản chính là ngôn ngữ và bằng cấp. Nếu hai rào cản đó được vượt qua, các trường ĐH Việt Nam sẽ đứng trước một đối thủ cạnh tranh cực mạnh, nhất là trong bối cảnh học phí của các trường không ngừng tăng và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong những năm sắp đến. Thử hình dung nếu các chương trình đào tạo trực tuyến mở đại trà của Standford, MIT, thực hiện bằng tiếng Việt, kết hợp với tương tác, thảo luận trực tuyến qua webex, webinar, học kỳ trải nghiệm, đánh giá, công nhận kết quả và cấp bằng, với học phí ngang bằng với học phí hiện nay của các trường, và chỉ cần một máy vi tính nối mạng, hay thậm chí chỉ một cái smartphone là người học có thể tiếp cận với những chương trình ấy, thì sự lựa chọn của người học sẽ như thế nào?

Những khác biệt cơ bản giữa MOOCs và đào tạo truyền thống

Tác động của MOOCs đối với các trường ĐH Việt Nam

Tác động của MOOCs với các trường ĐH truyền thống

Những vấn đề liên quan đến MOOCs hiện tại

Hiện nay, các trường ĐH Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Tình hình sụt giảm số lượng tuyển sinh nghiêm trọng, cùng với tỉ lệ sinh viên ra trường không tìm được việc làm trong vài năm gần đây thể hiện rõ những thách thức ấy. Nếu tình hình này tiếp tục trong một vài năm nữa, sẽ có trường phải đóng cửa hoặc sáp nhập để tránh phải diệt vong.

Những thách thức và khó khăn đó bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng trực tiếp nhất là vấn đề chất lượng. Các trường công lập thiếu động lực đổi mới và thiếu khoảng không cho đổi mới, các trường tư thục bị lợi ích ngắn hạn che lấp mất tầm nhìn dài hạn đang tự giới hạn năng lực cạnh tranh của mình. Nếu MOOCs khắc phục được những hạn chế hiện nay, đó sẽ là một đòn knock-out cho các trường ĐH Việt Nam trong một thị trường đã trở thành toàn cầu hóa.

Comments

comments