Chương II. ĐƯỜNG TRÒN . Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đây là phần 31 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn  A. Lý thuyết về sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Tóm tắt kiến thức: 1. Định nghĩa đường tròn: […]

read more →

error: Content is protected !!