Phương pháp tính tích phân - phương pháp đổi biến

Đây là phần 49 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Định nghĩa tích phân Cho f(x) là một hàm số liên tục trên đoạna;b và giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn a;b. Khi đó hiệu F(b)−F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x). Tích phân từ a đến b của f(x) được ký hiệu […]

read more →

error: Content is protected !!