Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG . Bài 3. Bảng lượng giác

Đây là phần 21 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 3. Bảng lượng giác Lý thuyết về bảng lượng giác: 1. Cấu tạo của bảng lượng giác - Bảng sin và côsin (Bảng VIII) - Bảng tang và côtang (Bảng IX) - Bảng tang của các góc gần 90° (Bảng X) Nhận […]

read more →

error: Content is protected !!