Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Đây là phần 33 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây A. Lý thuyết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Tóm tắt lý thuyết Định lý 1: Trong một đường tròn:  a) Hai dây […]

read more →

error: Content is protected !!