Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (Bài tập tiếp theo )

Đây là phần 60 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 32 (trang 80 SGK Toán 9 tập 2): Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Một tiếp tuyến của đường tròn tại P cắt đường thẳng AB tại T (điểm B nằm giữa O và T). Lời giải […]

read more →

error: Content is protected !!