Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Đây là phần 59 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung A. Lý thuyết  1. Định nghĩa Góc ˆBAx có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung AB. Ta gọi ˆBAx là góc tạo bởi tiếp tuyến […]

read more →

error: Content is protected !!