Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a - Nếu Δ′=0 thì phương trình có nghiệm kép x1 =x2= −b′/a - Nếu Δ′<0 thì […]

read more →

error: Content is protected !!