Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn A. Lý thuyết về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tóm tắt lý thuyết: 1. Tính chất của tiếp tuyến: Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến […]

read more →

error: Content is protected !!