Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đây là phần 35 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau A. Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Tóm tắt kiến thức: 1. Định lý Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một […]

read more →

error: Content is protected !!