Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Đây là phần 80 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương trình trùng phương: - Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: ax^4+bx^2+c=0(a≠0) -Giải phương trình trùng phương ax^4+bx^2+c=0(a≠0) + Đặt x62=t,t≥0 + Giải […]

read more →

error: Content is protected !!