Bài 7+8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đây là phần 36 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 7+8. Vị trí tương đối của hai đường tròn 1.Vị trí tương đối của hai đường tròn : Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có : Nếu hai đường tròn cắt nhau thì : |R – […]

read more →

error: Content is protected !!