Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Đây là phần 64 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn A. Lý thuyết  1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn. Độ dài C của một đường tròn có bán kính R được tính theo công thức:              C=2πR […]

read more →

error: Content is protected !!