Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới   SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu) Bài toán […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trương Công Việt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Phương pháp giải 35 dạng toán liên quan đến khảo sát hàm số – Đỗ Minh Tuấn   I. Đồng biến nghịch biến của hàm số II. Cực […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = -1/3.x^3 […]

read more →

error: Content is protected !!