Bất đẳng thức

Đây là phần 104 of 115 trong Series Toán lớp 10

1.Khái niệm bất đẳng thức Trong toán học, một bất đẳng thức (tiếng Anh:Inequality) là một phát biểu về quan hệ thứ tự giữa hai đối tượng. (Xem thêm: đẳng thức) Ký hiệu {\displaystyle a<b\!\ } có nghĩa là a nhỏ hơn b Ký hiệu {\displaystyle a>b\!\ } có nghĩa là a lớn […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình- Toán lớp 10

Đây là phần 13 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình - Toán lớp 10 Xem thêm về bất đẳng thức và bất phương trình Tất cả kiến thức về bất phương trình Bất phương trình logarit Bất […]

read more →

error: Content is protected !!