Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là phần 106 of 115 trong Series Toán lớp 10

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1.Khái niệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn   Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng:ax + by < c, ax + by > c, ax + by ≤ c, ax + by ≥ ctrong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời […]

read more →

error: Content is protected !!