Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là phần 106 of 115 trong Series Toán lớp 10

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1.Khái niệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn   Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng:ax + by < c, ax + by > c, ax + by ≤ c, ax + by ≥ ctrong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10

A. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm  Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng {\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq g(x),f(x)\geq g(x)} Giao của hai tập xác định của các […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 76 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng f(x) > g(x), f(x) < […]

read more →

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

Đây là phần 43 of 115 trong Series Toán lớp 10

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn Định nghĩa : Bất phương trình một ẩn Có dạng : f(x) ≤ g(x) Điều kiện bất phương trình : là Điều kiện của f(x) và g(x) xác định. Bất […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình- Toán lớp 10

Đây là phần 13 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình - Toán lớp 10 Xem thêm về bất đẳng thức và bất phương trình Tất cả kiến thức về bất phương trình Bất phương trình logarit Bất […]

read more →

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM: Bất phương trình - Các loại bất phương trình Bất phương trình mũ và phương pháp giải Bất […]

read more →

error: Content is protected !!