Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Đây là phần 115 of 146 trong Series Toán lớp 11

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng 1. Định nghĩa cấp số cộng un là cấp […]

read more →

Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11) Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11)

Đây là phần 60 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5 (trang 98 SGK Đại số 11): Từ 0 đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu có chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng tiếng giờ? Lời giải Bài 5 (trang 98 SGK Đại […]

read more →

Bài 6 (trang 104 SGK Đại số 11) liên quan đến Cấp số nhân

Đây là phần 66 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 6 (trang 104 SGK Đại số 11) liên quan đến Cấp số nhân Bài 6 (trang 104 SGK Đại số 11): Cho hình vuông C1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau […]

read more →

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11):Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m

Đây là phần 59 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 4 (trang 98 SGK Đại số 11): Mặt sàn tầng một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5m. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc, mỗi bậc cao 18cm. a. Viết công thức để tìm […]

read more →

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn.

Đây là phần 58 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 3 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các bài toán về cấp số cộng, ta thường gặp năm đại lượng u1, d, n, un, Sn. a.Hãy viết các hệ thức liên hệ giữa các đại lượng đó. Cần phải […]

read more →

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài tập cấp số cộng

Đây là phần 57 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầy và công sai của nó.  Lời giải Bài 1 (trang 97 SGK Đại số 11): bài […]

read more →

error: Content is protected !!