Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 75 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 121 sách giáo khoa đại số 11 Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T = […]

read more →

Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân

Đây là phần 65 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số hạng sau là 62. Lời giải Bài 4 (trang 104 SGK […]

read more →

Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

Đây là phần 64 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết: a.u3 = 3 và u5 = 27 b.u4 – u2 = 25 và u3 – u1 = 50 Lời giải Bài 3 (trang 103 SGK Đại […]

read more →

Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Đây là phần 62 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân Lời giải Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): Để chứng minh dãy (un) là cấp số nhân thì ta chứng minh: un+1 = un.q với n ∈ […]

read more →

error: Content is protected !!