Chỉ tiêu tuyển sinh các khoa của trường Chuyên Sư Phạm HN

Chỉ tiêu tuyển sinh các khoa của trường Chuyên Sư Phạm HN. Vì mỗi năm chỉ tuyển 300-400 học sinh nên tỷ lệ chọi thường rất cao. Điểm chuẩn chuyên sư phạm các năm tại đây   Chỉ tiêu tuyển sinh […]

read more →

error: Content is protected !!