Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Đây là phần 18 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton 1. Hoán vị 2. Chỉnh hợp 3. Tổ hợp 4. Các tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 5. Nhị thức Newton 6. Tính […]

read more →

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia. Phần II: Lượng Giác

Đây là phần 12 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia. Phần II: Lượng Giác Phần II. LƯỢNG GIÁC Bao gồm 3 chuyên đề lớn 1. Công thức lượng giác 2. Phương trình lượng giác 3. Hệ thức lượng trong tam giác  

read more →

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia phần I: Đại Số

Đây là phần 11 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia phần I: Đại Số PHẦN I: ĐẠI SỐ 1. Tam thức bậc 2 2. Bất đẳng thức Cauchy 3. Cấp số cộng 4. Cấp số nhân 5. Phương trình, bất phương trình […]

read more →

error: Content is protected !!