Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Đây là phần 19 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). 2. Khối đa diện […]

read more →

error: Content is protected !!