Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Công đoàn 2015 (Cuối ngày 12/08/2015)

Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Công đoàn 2015 (Cuối ngày 12/08/2015) Xem Danh sách xét tuyển Nguyện vọng 1 Đại học Công đoàn 2015 (Cuối ngày 12/08/2015) Cách thức xét tuyển Nguyên tắc xét tuyển Trường […]

read more →

Công bố mức chênh điểm của các tổ hợp môn thi Đại học Công Đoàn 2015

Công bố mức chênh điểm của các tổ hợp môn thi Đại học Công Đoàn 2015 Nguyên tắc xét tuyển Trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Xét từ thí sinh có kết […]

read more →

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công đoàn 2015 Các ngành xét tuyển Đại học Công đoàn 2015 TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp mônxét tuyển truyền thống Tổ hợp mônxét tuyển mới Chỉ tiêu (Dự kiến) I. Trình […]

read more →

error: Content is protected !!