Danh sách xét tuyển Đại học Y Hà Nội 2015 cập nhật nhất

Danh sách xét tuyển Đại học Y Hà Nội cập nhật nhất https://hmu.edu.vn/ts2015/danhsachtsdangky.aspx Tổng số thí sinh theo ngành và nguyện vọng   Tên_ngành Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3 Nguyện vọng 4 NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC […]

read more →

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Y Hà Nội 2015 ( Ngày 5/8/2015)

Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Y Hà Nội 2015 ( Ngày 5/8/2015) Xem Danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 Đại học Y Hà Nội 2015 ( Ngày 5/8/2015) Thông tin số liệu đăng ký xét […]

read more →

error: Content is protected !!