Lý thuyết và bài tập đạo hàm cấp hai đạo hàm cấp cao

Đây là phần 89 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết và bài tập đạo hàm cấp hai đạo hàm cấp cao Lý thuyết đạo hàm cấp hai (định nghĩa đạo hàm cấp 2) 1. Định nghĩa đạo hàm cấp 2 Giả sử hàm số f(x)f(x) có đạo hàm  f′(x)f′(x). Nếu f′(x)f′(x) cũng […]

read more →

error: Content is protected !!