Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 86 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 trang 169 sách giáo khoa đại số 11: đạo hàm, cách tính đạo hàm, hàm phân thức, hàm đa thức, hàm lượng giác, hàm hợp. Bài 5 (trang 169 sgk Đại Số […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11

Đây là phần 85 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168 sách giáo khoa đại số 11: Cách tính đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm hàm phân thức, hàm hợp , hàm lượng giác. Bài 1 (trang 168 SGK Đại […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11

Đây là phần 84 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162, 163 sách giáo khoa toán 11 Quy tắc tính đạo hàm Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số […]

read more →

Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11

Đây là phần 83 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 157 sách giáo khoa 11 Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số: Không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11)

Đây là phần 82 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 157 SGK Đại số 11) Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng: a.x0 = 1; Δx = 1; b.x0 = 1; Δx = -0,1; […]

read more →

Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Đây là phần 81 of 146 trong Series Toán lớp 11

Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm Ý nghĩa đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác Bài 4: Vi […]

read more →

error: Content is protected !!