Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018

Đây là phần 5 of 6 trong Series Đề cương Toán 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018 Một số bài toán trong Đề thi học kì 1 lớp 11 Toán trường Trần Phú 2017-2018 Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình tháng. AB=2CD. Gọi  […]

read more →

error: Content is protected !!