Xét tuyển Đại học năm 2016 theo nhóm trường

Xét tuyển Đại học năm 2016 theo nhóm trường Năm 2016, các trường Đại học có điểm xét tuyển tương đương nhau sẽ lập chung thành 1 nhóm để xét tuyển học sinh để giảm thiểu thí sinh ảo nộp […]

read more →

error: Content is protected !!