Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 2015

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 2015 Xem điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại thương 2015 Chú ý khi xem điểm chuẩn 2015 của Đại học Ngoại thương 1. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với […]

read more →

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015

Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2015 Xem điểm chuẩn của Học viện Báo chí và tuyên truyền 2015 Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một […]

read more →

error: Content is protected !!