Tìm hiểu sơ lược về định lí vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 126 of 136 trong Series Toán lớp 9

Định lí vi-ét  và ứng dụng –o0o– Định lí viet  thuận : Nếu phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thì Định lí viet  đảo […]

read more →

error: Content is protected !!