Định nghĩa, định lí và tính chất của đường tròn

Đây là phần 93 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đường tròn A. Phương pháp giải 1, Định nghĩa đường tròn Đường tròn là quỹ tích những điểm cách đều một điểm cố định trong mặt phẳng. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một […]

read more →

error: Content is protected !!