Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đây là phần 119 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Tìm tọa độ giao điểm A. Phương pháp giải 1. Với hai đường thẳng y=ax+b (d) và y=a'x + b' ( trong đó a và a’ khác 0), ta có: + […]

read more →

error: Content is protected !!