Lý thuyết phương trình đường Elip

Đây là phần 90 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết phương trình đường Elip Lý thuyết phương trình đường Elip: định nghĩa, phương trình chính tắc của elip, hình dạng của elip. 1. Định nghĩa elip 2. Phương trình chính tắc của elip 3. Hình dạng của elip Xem […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về đường Elip - Toán lớp 10

Đây là phần 35 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về đường Elip - Toán lớp 10 A. Lý thuyết  về đường Elip - Toán lớp 10 1. Định nghĩa đường elip Định nghĩa : Trong mặt phẳng, cho hai điểm cố định F1 và F2 Elip […]

read more →

error: Content is protected !!