Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

Đây là phần 60 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 1. Với mỗi góc α (0o ≤ α ≤ 180o) ta xác định được một điểm M trên nửa đường tròn lượng giác sao cho góc […]

read more →

Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Đây là phần 30 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ A. Lý thuyết giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ 1. Định nghĩa […]

read more →

Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một cung

Đây là phần 24 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một cung Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung 1. Định nghĩa Trên đường tròn lượng giác cho cung  có số đo sđ  = α thì: + Tung độ của M […]

read more →

error: Content is protected !!