Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Đây là phần 119 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm x0 và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{x0}. limx→x0f(x)=L khi và chỉ khi với dãy số (xn) bất […]

read more →

error: Content is protected !!