Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đây là phần 144 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 1. Định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.     Nhận xét:     - Các phép: đồng nhất, […]

read more →

error: Content is protected !!