Phương pháp chứng minh phương trình có nghiệm bằng tính chất hàm số liên tục

Đây là phần 52 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Chứng minh phương trình có nghiệm trong chương trình giải tích lớp 11 thuộc chương giới hạn - liên tục. Đây là một dạng toán khá đơn giản. Ta có bài toán như sau: Chứng minh phương trình f(x)=0 có ít nhất […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11

Đây là phần 79 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11 phần dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A.Một dãy số có giới […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Đây là phần 78 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = ... a. Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số

Đây là phần 77 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: Lời giải bài 1 trang […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11

Đây là phần 76 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11 Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng: Lời giải Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11) Ta có, dãy số  là […]

read more →

Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục)

Đây là phần 74 of 146 trong Series Toán lớp 11

Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục) Lý thuyết về giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục Bài 1: Giới hạn của dãy số […]

read more →

error: Content is protected !!