Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất. Hàm số đồng biến, nghịch biến

Đây là phần 125 of 136 trong Series Toán lớp 9

Tìm điều kiện để hàm số là hàm bậc nhất. Hàm số đồng biến, nghịch biến A. Phương pháp giải Hàm số y=ax+b là hàm số bậc nhất ⇔ a ≠ 0. Hàm số y=ax+b (với a ≠ 0) + […]

read more →

error: Content is protected !!