Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 105 of 115 trong Series Toán lớp 10

A. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm  Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng {\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq g(x),f(x)\geq g(x)} Giao của hai tập xác định của các […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 76 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng f(x) > g(x), f(x) < […]

read more →

error: Content is protected !!