Phương trình – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Đây là phần 45 of 115 trong Series Toán lớp 10

Phương trình  – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 1. hệ phương trình bậc nhất hai ẩn : Cách giải : Phương pháp thế. Phương pháp đại số… 2. hệ phương trình bậc nhất ba ẩn :  Cách giải […]

read more →

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

Đây là phần 43 of 115 trong Series Toán lớp 10

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn Định nghĩa : Bất phương trình một ẩn Có dạng : f(x) ≤ g(x) Điều kiện bất phương trình : là Điều kiện của f(x) và g(x) xác định. Bất […]

read more →

Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là phần 120 of 136 trong Series Toán lớp 9

Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn A. Phương pháp giải 1. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Trong đó a, b, c, a’, b’, c’ là các […]

read more →

Giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Đây là phần 103 of 136 trong Series Toán lớp 9

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình A. Phương pháp giải Trình tự các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình • Bước 1: Lập hệ phương trình. + Biểu diễn hai đại lượng phù hợp […]

read more →

Phương pháp giải hệ phương trình bậc 2

Đây là phần 100 of 136 trong Series Toán lớp 9

Giải hệ phương trình A. Phương pháp giải • Bước 1: Từ một phương trình của hệ phương trình đã cho, ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình còn lại để được một phương […]

read more →

error: Content is protected !!